15 точки по подмярка 4.2 за фермери с 3-годишен опит