АЗПБ организира поредица от семинари в различни университети в рамките на кампания „ОСП на фокус“