8 Национална среща: За първи път се дава по-голям акцент на политиката в земеделието