Кои сме ние

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през септември 2004 г. От самото си създаване организацията работи активно в интерес на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в сектор земеделие в България.

Водени от желанието за едно модерно и конкурентно земеделие, ние от Асоциация на земеделските производители в България успешно се справяме с трудностите, преодоляваме много препятствия, постигаме успехи и реални резултати.

Наложихме се като браншова организация, отстояваща позициите си и защитаваща интересите на своите членове. Успяхме да установим ефективни партньорски отношения с всички институции и организации, които имат капацитет, идеи и воля за разрешаване на проблемите и за формулиране на политиката в селското стопанство.

Безспорен е приносът на Асоциацията в изграждането на нормативната база и условията за подпомагане през годините, с предложения, критики и градивни идеи, които ни утвърдиха като една от най-компетентните организации, чието мнение и становища са високо ценени от представителите на отговорните институции.

Съзнавайки своя ангажимент към земеделските производители за прозрачна политика и ясни правила в управлението, усилията ни и за напред ще бъдат насочени към просперитет на сектора и цялостно развитие на земеделието в България.