Членство

Уважаеми земеделски производители, ако искате да станете членове на нашата организация, моля попълнете молба за членство и анкета, и ги изпратете да адрес: София 1606 ул. „Владайска“ 29, ет. 1, офис 8 или на e-mail: info@azpb.org.

 

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ СДРУЖЕНИЕ

АНКЕТНА КАРТА