Партньори

Асоциация на земеделските производители в България установява ефективни партньорски отношения с всички институции и организации в сферата на земеделието, които реално работят за неговото развитие, имат капацитет, идеи и воля за разрешаване на проблемите и формулиране на политиката в сектора. Сред партньорските организации могат да се разграничат държавни институции, общинска администрация, български и международни неправителствени организации, университети и научни институти, посолства на чужди държави в България, специализирани и други медии.