АЗПБ участва на среща в Брюксел на тема „Управление на риска в селското стопанство на ЕС“