АЗПБ: Ниските тавани, намаленият бюджет за ПРСР и обвързана подкрепа са неприемливи