АЗПБ: Нужни са по-къси срокове за внос на работна ръка