АЗПБ отличи „Агритоп“ за приноса за развитие и модернизиране на българското животновъдство