АЗПБ подкрепя хранително- вкусовата промишленост срещу проекта на ЗИД на ДОПК