АЗПБ получи приз за активност в защита на земеделските производители