АЗПБ с принос за спиране на Наредбата за регистъра на горива