АЗПБ срещу проект на Наредба за регистъра на горива