АЗПБ стартира нова инициатива –„Комитет на жените в земеделието“