Бизнес форум „Фермата“ ще се проведе на 30 януари в Стара Загора