Браншът дискутира предложени от омбудсмана промени срещу злоупотребите с бели петна