Браншът е все по-близо до обединена позиция за ОСП след 2020