Браншът трябва обединено да поиска стабилен бюджет за следващата ОСП