До дни ДФЗ подписва договори с над 150 кандидати от втория прием по 4.2