Две седмици до второто издание на форума Зърнена академия 2017