(български) АЗПБ домакин на два семинара през септември