АЗПБ и ЗАД Булстрад подписаха меморандум за взаимни ползи при застраховането на земеделската продукция