АЗПБ – съорганизатор на престижна научно-практическа конференция