(български) АЗПБ с апел към държавната администрация