(български) АЗПБ с принос в решаването на казуса с газьола