(български) АЗПБ с принос за размера минималния осигурителен праг