(български) АЗПБ срещу проект на Наредба за регистъра на горива