(български) ДФ „Земеделие“ обяви графика за плащанията за Кампания 2018