(български) Националните приоритети в земеделието във фокуса на 7-та национална среща на земеделските производители