(български) Производителите да са приоритет при доставките по училищните схеми