(български) Въвеждат се малки промени при схемите за директни плащания