(български) Венцислав Върбанов – “Зооинженер-мениджър на годината”