(български) Ден на отворените врати в село Осен организира АЗПБ