Финансовата рамка за земеделие в бюджет 2012 е подписана и от министър Симеон Дянков