ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ И ИТАЛИАНСКА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ – ТЕХНОЛОГИИ ЗА АГРОИНДУСТРИЯТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА