Национален земеделски форум – ОСП след 2020 (ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ)