(български) Национална анкета: “Състояние и перспективи пред младите фермери в България”