(български) Неприемливо е намалението на бюджета на настоящата успешна ОСП