ПОКАНА Четвърта национална среща на земеделските производители