(български) ПРОГРАМА Шеста Национална среща на земеделските производители в България