(български) Рангел Матански е българският участник за Европейската награда за млади фермери