Спешно да започне работа по фермерския регистър е настояло ръководството на Асоциация на земеделските производители в България пред земеделския министър