(български) Таня Дъбнишка: Имаме нужда от политики поощряващи младите да навлизат в сектора