(български) В началото на септември браншът представя общата си позиция за ОСП