Венцислав Върбанов: Свиването на бюджета на ПРСР 2014-2020 г. може да бъде компенсирано с национално съфинансиране