(български) Земеделската общност следи изкъсо законопроекта за горивата