(български) Земеделският бранш организира трета дискусия за бъдещето на ОСП