Евродепутатът Владимир Уручев и Асоциацията на земеделските производители в България обявяват Национален конкурс за млад фермер