ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОБМЕН НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В САЩ